Fysioterapiaa sekä tukea harjoittelun suunnitteluun tanssijoille ja tanssinomaisten lajien harjoittajille

Tanssi ja sitä muistuttavat lajit ovat täynnä tunnetta, rytmiä, itsensä ilmaisemista, tarinan kertomista, mutta myös liikettä. Jotta kehoa voidaan käyttää halutulla tavalla, tarvitaan riittävää liikkeen hallintaa, liikkuvuutta, taitoa sekä voima- ja kestävyysominaisuuksia. Huomioimalla harjoittelun kokonaisuus ja suunnittelemalla tanssimisen tueksi sopiva määrä kehoa monipuolisesti kuormittavaa oheisharjoittelua, saadaan kehitettyä fyysisiä ominaisuuksia niin, että keho kestää paremmin siihen kohdistuvaa kuormitusta.

Aina huolellisestikaan suunniteltu ja toteutettu harjoittelu ei riitä ennaltaehkäisemään kiputiloja, vammoja tai toiminnallisia ongelmia. Fysioterapiakäynnin aikana tutkitaan asiakkaan liikkumista ja kehon toimintaa, minkä pohjalta ohjataan niitä kehittäviä harjoitteita. Harjoittelun tukena voidaan käyttää myös erilaisia manuaalisia tekniikoita kuten fascioiden käsittelyä. Terapian sisältö suunnitellaan huomioiden asiakkaan tarpeet ja sen hetkinen elämäntilanne kokonaisuutena niin, että kuntoutuminen etenee kohti toivottua tavoitetta.

 

Minusta

Olen fysioterapeutti (YAMK), terveystieteiden maisteri (TtM) ja tanssija. Kiinnostuin tanssijan kehonkäytöstä ja tanssin vaatimuksista keholle alunperin oman nyky- ja jazztanssiharrastuksen kautta samalla, kun opiskelin fysioterapeutiksi. Valmistuttuani ajatukset tanssimisesta, harjoittelusta ja kehon toiminnasta jäivät vielä ”itämään”, mutta kypsyivät tanssijan sekä liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen opintojen aikana niin, että aloitin kehonhuollon opettamisen tanssia opiskeleville nuorille Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitoksessa v. 2013. Tämän jälkeen olen jatkanut työskentelyä Suomen kansallisbaletin tanssijoiden, muiden tanssin ammattilaisen ja harrastajien, sirkusartistien, voimistelijoiden sekä luistelijoiden kanssa. Tällä hetkellä työskentelen liikuntakoordinaattorina Vantaan kaupungilla ja pidän vastaanottoa Art Fysion tiloissa sopimuksen mukaan.

Niina Heikkurinen